Följ Golvbranschen

Svart eller vitt – hur ska vi ha det?

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2018 09:56 CEST

Den svarta marknaden utgör ett reellt hot mot själva samhällsfundamentet. Företag som spelar enligt reglerna riskerar att slås ut på grund av illegal arbetskraft, kriminella metoder och osund konkurrens. Detta har medierna rapporterat om den senaste tiden. I den här utvecklingen har upphandlare en avgörande roll.

Siffror från Konkurrensverket visar att det beräknade offentliga upphandlingsvärdet per år är mellan 700 och 800 miljarder kronor*. Denna stora summa pengar är en stark förändringskraft som kan vrida klockan mot ett rättvisare, sundare och mer hållbart företagsklimat.

Ett enkelt och effektivt sätt att stötta den vita marknaden är att anlita branschgodkända, auktoriserade företag vid all offentlig upphandling.

* http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk_rap_2015-4.pdf

Branschstöd för hållbar upphandling

Branschorganisationerna är experterna inom sitt område. De tolkar och förtydligar lagens föreskrifter. Deras riktlinjer är resultatet av lång erfarenhet och täcker därför in väsentliga krav på kvalitet, miljö, hållbarhet och fackmässigt utförande som upphandlare behöver ställa.

Ett auktorisationskoncept som exempelvis Golvbranschens kvalitets- och miljöledningssystem Auktoriserat Golvföretag är en kvalitetsstämpel som gör det både enklare och tryggare att handla upp golvtjänster. De auktoriserade företagen granskas vid återkommande revision. Kvalitet, hållbarhet, garanti och socialt ansvarstagande ingår i paketet. Genom att anlita ett Auktoriserat Golvföretag motverkar upphandlaren den svarta marknaden och bidrar till en hållbar utveckling både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Krock med fri konkurrens?

Nej, nya upphandlingsregler ger stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett medel för att uppnå samhälleliga mål. Det gäller till exempel att främja hållbarhet och socialt ansvar eller att sätta stopp för oseriösa aktörer.

Lathund till smart, hållbar upphandling

På nätet finns genomarbetade, enkla hjälpmedel som underlättar en hållbar upphandling av golv. För att underlätta upphandlingsprocessen finns kostnadsfria mallar och underlag för administrativa föreskrifter, anbudsformulär, utvärdering av anbud och checklistor. En samlad branschkunskap som stöttar före, under och efter upphandlingen.

Den som använder egna mallar för upphandling och vill handla upp en golventreprenad med kvalitets- och miljöprofil kan skriva in följande i upphandlingsunderlaget:

”I denna upphandling ska golvinstallationen utföras av ett auktoriserat golvföretag eller av ett företag som på ett dokumenterat sätt kan redovisa likvärdig kompetens, med ett likvärdigt kvalitets- och miljöledningssystem.”

Auktoriserat Golvföretag

  • Har dokumenterad kompetens
  • Arbetar kontinuerligt med miljö, arbetsmiljö och kvalitetsfrågor
  • Granskas regelbundet av extern revisor
  • Är anslutet till Golvbranschens Golvåtervinning
  • Kan kretsloppsmärka ingående material
  • Ger skötselråd till fastighetsförvaltaren för optimal golvekonomi


Länkar till smart, hållbar upphandling

Auktoriserat Golvföretag »
Hållbar upphandling av golvtjänster »
Golvbranschens Golvåtervinning »

Kretsloppsmärkning »

För mer information om upphandling och Auktoriserat Golvföretag, kontakta Jenny Adnerfall, ansvarig för teknik- och miljöfrågor på Golvbranschen, GBR. jenny.adnerfall@golvbranschen.se, 08-702 30 96

Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.