Följ Golvbranschen

Ofarligt svetsa golvmatta

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2014 07:45 CEST

Svetsrök som uppstår vid fogsvetsning av plast-, linoleum- och gummimatta är ingen arbetsmiljörisk. Det tydliga beskedet ger ett omfattande test som SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, nyligen gjort på uppdrag av Golvbranschen GBR. Vid provtagning av inandningsluften under pågående svetsarbete fanns inga tecken på höjda halter av isocyanater, flyktiga organiska ämnen, formaldehyd eller väteklorid. Mjukgöraren DINP låg långt under gränsvärdet för tillåten exponering under en arbetsdag.

Det är branschen själv som tagit initiativ till svetsröktestet, som följer upp en liknande undersökning från 2008. Eftersom golvmaterial och ytbeläggningar hela tiden utvecklas ville man ha en aktuell mätning. De produktgrupper som SP nu testat är linoleum, gummi, homogen PVC-matta samt klorfri plastmatta, material som används i både torra och våta utrymmen.

Testet genomfördes under en timmas intensivt arbete per produktgrupp med utfräsning av spår och svetsning i en 20 kvadratmeter stor lokal utan ventilation. Inga uppehåll för normala arbetsmoment såsom limning, hämta material eller kantskärning gjordes. Mellan varje produktgrupp ventilerades lokalen med fönstervädring.  Resultatet visar inga tecken på att svetsröken producerar isocyanater, flyktiga organiska ämnen (VOC), formaldehyd eller väteklorid (saltsyra). Man kunde notera låga halter av mjukgöraren DINP, dock på betryggande avstånd från Arbetsmiljöverkets heldagsgränsvärde. DINP har också av EU:s vetenskapliga råd, ECHA, efter omfattande studier förklarats som ofarliga för hälsa och miljö (se länk nedan).

Svetsarbeten är främst aktuella i badrum, som ju måste vara vattentäta, samt i offentliga lokaler som skolor och sjukhus där städning, hygien och slitage ställer stora krav på täta fogar. Resultatet av det nyligen genomförda svetsröktestet ger liksom undersökningen 2008 besked om att svetsrök inte innebär någon arbetsmiljörisk.

”Kemisk arbetsmiljö vid fräsning och svetsning i olika golvmaterial” (pdf, 2014)

”Yrkeshygieniska exponeringsmätningar på en golvläggare under arbete med fräsning och svetsning av PVC-matta” (pdf, 2008)

”Sanningen om ftalaterna DINP och DIDP”

”Sanningen om PVC” (pdf)


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar 300 golventreprenörer och 41 golvleverantörer. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.