Följ Golvbranschen

Golventreprenören som ambassadör

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2012 09:57 CET

-Golventreprenören betyder oerhört mycket för oss. Han eller hon är en ambassadör för våra golv, säger Anders Hansson, produktchef för entreprenad och golv på Weber Saint-Gobain Byggprodukter. Om de gör ett bra jobb blir våra produkter uppskattade och funktionella. Men om monteringen inte är hundraprocentig får produkterna dåligt rykte och vi får problem.          
    
Golvavjämning och infärgad avjämningsmassa som ligger som ytskikt är Anders Hanssons produktområde och det ställer mycket höga krav på korrekt montering.
 -Designgolv, som blivit stort på senare tid, kräver en rejäl dos kunnande och yrkesskicklighet, förklarar Anders.  Det består av en genomfärgad avjämningsmassa som pumpas ut, avjämnas och bearbetas direkt på plats. Dessa färgade golv är populära i butiker och finns till exempel på IKEA, HM, och Kapp-Ahl. Just nu jobbar vi i ett stort projekt tillsammans med NCC i HMs flaggbutik i Stockholm. Golvet i tre våningar byts ut medan affären håller öppet som vanligt. Det kräver en hel del kompetens för att gå i land med den monteringen!


-Alla entreprenader idag har inslag av miljö, juridik och ekonomi. Ofta har beställaren egna kvalitets- och miljöplaner som ska följas av underentreprenörerna. Därför behöver den som monterar våra produkter ha en bred, aktuell kompetens och delta i startmöten och genomföra objektsförutsättningar. Dessutom kräver vi att entreprenören kan våra produkter, som till exempel torktider under olika förhållanden för att beräkna tiden från läggning till att ytbeläggning/slitskikt kan installeras. En kund som får fel information om torktiden är ingen glad kund…


1990-talet minns Anders som rena vilda västern. Man anlitade ett hundratal entreprenörer varav många inte tog ansvar för vare sig ekonomi, kvalitet eller resultat. Följden blev problem och reklamationer. Någonstans här föddes tanken på en strukturerad kvalitetsutbildning för golventreprenörerna.
-Kring år 2000 skapade vi ett nytt produktsortiment och beslöt att välja ut ett 25-tal företag som vi ville fortsätta arbeta med. All personal fick två dagars utbildning inom material, egenkontroll, ekonomi och juridik. På sex månader hade de utvalda företagen från norr till söder utbildats och blivit Certifierade Weber Golventreprenörer, CWG. Idag är cirka 50 företag, bland dem BBM i Karlstad, Ljungby Golv och Golvettan som också är av Golvbranschen Auktoriserade Golvföretag, utbildade i vårt golvavjämningsprogram. Och utbildningen uppdateras ständigt. Just nu ändras miljöklassificeringen för bostäder och kontor. Sådant ska våra golventreprenörer ha koll på, avslutar Anders Hansson.

Weber är en till Auktoriserat Golvföretag Aktivt Stödjande leverantör, vars krav tar vid där Golvbranschens utbildning och krav på Auktoriserat Golvföretag slutar. Om Auktoriserat Golvföretag är ett arbetsprocessinriktat system, finns ett fokus på produktkrav i Webers utbildning;

-Auktoriserat Golvföretag är ett kvalitets- och miljöledningssystem vars rutiner gäller i alla installationer och alla entreprenader oavsett konstruktion och ytskikt. Weber som är en tongivande aktivt stödjande leverantör har samlat sina egna krav på entreprenören i en certifieringsmodell som kompletterar grundkraven i Auktoriserat Golvföretag, säger Johan Aspelin på Golvbranschen. Företags- och produktspecifika rutiner ska skötas ute på marknaden och på så vis bildar Weber med sin certifieringsmodell skola i sättet att ta tillvara potentialen i Auktoriserat Golvföretag.

Golvbranschens auktorisation ”Auktoriserat Golvföretag” har fått stort genomslag. Nu utförs över 80% av alla golvinstallationer av auktoriserade företag. Auktoriserade företag har rätt kompetens genom obligatorisk utbildning och krav på dokumenterade kvalitets- och miljöplaner. Företagen granskas av oberoende revisor var 12-22 månad.

Mer information
www.auktorisation.se,  www.golvbranschen.se eller kontakta Johan Aspelin, 070-326 05 03, johan@golvbranschen.se

kompetens \ kvalitet \ garanti
Auktorisationen administreras av Golvbranschen, GBR.
info@golvbranschen.se \ www.auktorisation.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.