Följ Golvbranschen

Auktorisation ger högre kvalitet i byggandet

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2011 09:14 CET

Det pratas mycket just nu om auktorisation inom flera, vitt skilda yrkesgrupper. Lärare vill ha legitimation för att garantera sin kompetens, datanätinstallatörer ska certifieras och inom Golvbranschen jobbar man för fullt med att göra auktoriserade golvföretag till det naturliga valet vid upphandlingar. Vi träffade Bo Antoni, VD på Sveriges Byggindustrier, för att få hans syn på auktorisation, kvalitet och livscykelkostnader i byggbranschen.

 

-Auktorisation kan definitivt bidra till högre kvalitet i byggandet, säger Bo Antoni. Rätt utformad bekräftar auktorisationen kompetens och skapar trygghet för beställaren. Men för att vara trovärdig måste auktorisationen ha tydliga kriterier. Det gäller kompetens, kvalitet, miljö, vidareutbildning och inte minst att en oberoende revisor regelbundet granskar det auktoriserade företaget. Annars riskerar begreppet att bli missledande.

Just inom byggindustrin är det enbart elektriker som enligt lag måste ha behörighet för att få utföra elinstallationer. Sedan finns det flera yrkesgrupper som liksom Golvbranschen har skapat sin egen frivilliga auktorisation. Hit hör VVS-företag, våtrumsentreprenörer och fuktkontrollanter.

Minska den totala livscykelkostnaden

Auktoriserade företag i byggindustrin kan ses som en vital länk för att minska den totala livscykelkostnaden, det vill säga summan av vad det kostar nu och vad det kostar i framtiden. Mycket av jobbet som görs på en byggarbetsplats är svårt att kontrollera i efterhand, utan man får utgå från att yrkesmannen kan sin sak. Det blir dyrbart för beställaren med fel som upptäcks senare. Bo Antoni rekommenderar därför mindre kunniga proffsbeställare och definitivt privatpersoner att anlita auktoriserade företag. Då finns goda förutsättningar för ett problemfritt bygge.

-Här ligger ansvaret hos kunden. Vill man ha ett lågt pris nu eller förmår man se till den totala livscykelkostnaden? Egentligen borde valet vara helt självklart och naturligt. Det är fastighetsägarna i sin byggherreroll som måste gå i bräschen för ett förändrat synsätt. De måste förstå att lägsta pris inte alltid är det samma som lägsta kostnad. Att alltid försöka maximera årets vinst är inte långsiktigt hållbart.

Golvbranschens auktorisation bidrar till färre fel

Bo Antoni pekar på risken för att marknadskrafterna kan sättas ur spel om offentliga beställare förbinder sig att enbart använda auktoriserade företag. Grundprincipen är ju att den som är duktigast ska få jobbet. Därför menar han att den väg som Golvbranschen valt är att rekommendera; - Det är rätt inställning att säga att ”golvinstallationen ska utföras av ett auktoriserat golvföretag eller företag som kan redovisa likvärdig kompetens”, då utesluter man inte någon och marknaden fungerar som den ska. Däremot kan man förstås undra varför ett företag väljer att inte auktorisera sig…

Auktorisationstanken sammanfaller på många sätt med Byggindustriernas egna krav på sina medlemsföretag. – Vi vill självklart så långt det är möjligt säkerställa seriositeten hos medlemsföretagen, dock utan att likställa medlemskapet med auktorisation. Därför har vi jobbat intensivt med att sammanställa ett antal formella kriterier för medlemskapet. Det gäller allt från ekonomi och skatter över etik till att följa arbetsmarknadens regler. Med hjälp av dessa hygienfaktorer ska vi så småningom uppfylla visionen som togs på förbundsstämman i maj, ”ett hållbart samhällsbyggande i världsklass”, avslutar Bo Antoni.

Mer information om auktoriserade golvföretag finns på www.auktorisation.se eller www.golvbranschen.se

kompetens \ kvalitet \ garanti
Auktorisationen administreras av Golvbranschen, GBR.
info@golvbranschen.se \ www.auktorisation.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.