Följ Golvbranschen

Dagens RF-nivåer gäller

Nyhet   •   Maj 16, 2018 09:13 CEST

Golvbranschen, GBR, förtydligar sina limrekommendationer; Håll fast vid dagens RF-nivåer! Foto Casco

Förändrade betongkvaliteter med längre torktid fortsätter att ställa till bekymmer i byggbranschen. Entreprenören kommer i kläm mellan golvkonstruktionens krav på torktid och byggaktörens snäva tidsplanering. Ett golv som överskrider något av de ingående materialens fuktnivå kan skapa många problem. Golvbranschen, GBR, förtydligar därför sina limrekommendationer.

- Det är dagens RF-nivåer* som gäller. Vårt råd är att golventreprenören aldrig ska ta helhetsansvar för en golvkonstruktion där man frångått de rekommenderade RF-nivåerna för ingående material, säger Jenny Adnerfall, ansvarig för teknik- och hållbarhetsfrågor på Golvbranschen, GBR.

- Konstruktionslösningen ska komma från byggaktören, som har ansvar för att de olika yrkesgrupperna på bygget får tillräckligt med utrymme för exempelvis torktider. Om RF-nivåerna ändå frångås ska golventreprenören göra en avvikelserapport för att tydliggöra att det är beställaren som ansvarar för eventuella problem som kan uppstå vid högre fukthalt.

Ett lim som läggs på fuktig betong uppför sig inte som tänkt utan reagerar med alkalisk fukt. Fukten stängs inne i konstruktionen mellan betong och golvmaterial. Limmet bryts ned, ”förtvålas” och avger emissioner som i sin tur kan skapa dålig inomhusluft, huvudvärk och allergiska besvär.

En högre fuktnivå än rekommenderat kan också leda till sämre vidhäftning, blåsbildning och missfärgning av golvet. En trygg konstruktion ska anpassas till det ingående material som ställer lägsta RF-kravet. Det gäller för alla komponenter som avjämningsmassa, primer, lim, eventuell stegljudsmatta och själva golvmaterialet.

De limrekommendationer som Golvbranschen, GBR, ger bygger på lång erfarenhet.

- Det är dagens RF-nivåer som gäller för säkra golvkonstruktioner. De har fungerat över tid och ska nivåerna förändras bör effekterna noggrant utredas innan.

Bakgrunden till den tätare porstruktur som gör att betongen behöver längre torktid stavas klimat. Betongbranschen vill utveckla en mer klimatanpassad produkt och provar därför att blanda ut cementklinkern med flygaska som har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än cement. Lunds Tekniska Högskola, LTH, jobbar med att testa och utreda betongens uttorkningsegenskaper.

- Men tills forskarna har ett bra svar är vårt råd till golventreprenörerna att hänvisa till och hålla fast vid de RF-nivåer som anges i Golvbranschens rekommendationer, säger Jenny Adnerfall.

*RF-nivå = relativ fuktnivå

På Golvbranschen.se finns limrekommendationer för golvbeläggning på nya betongunderlag »

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.