Följ Golvbranschen

Är du fuktsäker?

Nyhet   •   Sep 06, 2017 12:55 CEST

Fukt och fuktmätning vid golvavjämning är ständigt aktuella frågor i golvbranschen

Fukt är en ständigt aktuell fråga för yrkesverksamma i golvbranschen. Torktider och tillåten relativ fukthalt vid golvavjämning ger ofta upphov till huvudbry. Nu har Golvbranschen, GBR tagit fram ett nytt faktablad som tydligt beskriver skillnaden mellan självtorkande och normaltorkande golvavjämning. Dessutom finns en uppdaterad branschstandard för hur mätning av relativ fuktighet, RF, vid golvavjämning ska utföras. Både faktablad och branschstandard finns på Golvbranschens webbplats.

Nytt faktablad; Uttorkning av golvavjämning

För att tydliggöra skillnaden mellan självtorkande och normaltorkande golvavjämning har ett nytt GBR Faktablad tagits fram. Där beskrivs egenskaperna hos självtorkande golvavjämning som är avsedd för tidig ytbeläggning och torkar kemiskt även efter det att ytskiktet lagts. Fuktmätning kan utföras i självtorkande produkt men anses inte relevant. Självtorkande produkter kräver att underliggande betong ska ha nått den RF som ytskiktet kräver, enligt leverantörens anvisning.

Golvbranschen, GBR, rekommenderar i faktabladet att bjälklagets RF kontrolleras innan golvavjämningen appliceras för att säkerställa att fuktnivån inte överstiger ytskiktets aktuella RF-krav.

Normaltorkande golvavjämning däremot kan appliceras på betong med RF upp till 95 procent. Ett fuktigt underlag innebär dock fördröjd torktid för golvavjämningen och det är viktigt att säkerställa underlagets RF inför ytbeläggning. För fuktmätning rekommenderas då GBR Branschstandard Bestämning av relativ fuktighet, RF i golvavjämning (se nedan).

GBR Fakta. Uttorkning av golvavjämning »

Uppdaterad branschstandard för mätning av relativ fuktighet i golvavjämning

Första utgåvan av GBR branschstandard för bestämning av relativ fuktighet i golvavjämning lanserades år 2010 och var då en efterlängtad standard för branschen.

Sedan dess har sju år gått och mätmetoden har fått en stor acceptans på marknaden. För att hålla branschstandarden aktuell och kvalitetssäkra den ytterligare har den nyligen reviderats.Avvikelserapport och rimlighetsbedömning är ett par av de moment som lagts till.

Målsättningen har varit att förenkla, förtydliga och uppdatera. Därför har golvavjämningsgruppen inom GBR kontaktat relevanta aktörer och samlat in synpunkter som nu avspeglas i den reviderade branschstandarden.

GBR Branschstandard. Bestämning av relativ fuktighet, RF i golvavjämning »

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.